Kebanyakan dari kita jika mendengar tukang daging, gambaran yang ada di benak kita pasti kalau tidak bapak-bapak ya pasti ibu-ibu yang sudah agak tua, dan kebanyakan berdandan biasa